Odra

Řeka patří mezi vodácky využívané toky. Úsek od soutoku s  Budišovkou po Jakubčovice nad Odrou dosahuje obtížnosti WW I–WW II, po Suchdol nad Odrou WW I a od Suchdolu nad Odrou po soutok s Olší jen ZWC. Vodácky nejvíce využívaná je horní část po Jakubčovice nad Odrou a to v jarních měsících. Spodní část od Suchdolu nad Odrou po soutok s Olší je vyhledávána celoročně. Pro sjezd horního a středního úseku od soutoku s Budišovkou do Suchdolu n. O. je stav vhodný ke splutí na vodočtu Odry minimálně cca 100cm, řeka bývá sjízdná na jaře a po deštích (statisticky nejvíce dnů v březnu). Pro sjezd dolního úseku ze Suchdola n. Odrou po soutok s Olší je nutný stav na vodočtu Svinov cca 110 cm (bývá sjízdná celoročně). Obvyklý začátek a  konec sjezdu: soutok s  Budišovkou, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Loučky, Suchdol n. Odrou, Studénka, Košatka, Polanka nad Odrou, Ostrava, Bohumín, výstupní místo za soutokem s Olší Zabełkow (Polsko).